Sport en Accommodaties

Financiën

Meldingen

Geen bijzonderheden.

Budgetoverheveling

Geen bijzonderheden.

Winstwaarschuwingen

Extra kosten complexe dossiers
Een aantal complexe dossiers leidt in 2015 tot aanzienlijke extra kosten van naar verwachting € 200.000 tot
€ 300.000. Het gaat hierbij voornamelijk om de kosten voor externe experts en juridisch advies.
Het streven is deze kosten zoveel mogelijk binnen het programma op te vangen. Incidentele opbrengsten van eventuele verkopen van panden kunnen daaraan mogelijk een bijdrage leveren.  Dit is uiteraard afhankelijk van de totstandkoming van (verkoop)overeenkomsten en de mogelijkheid om de opbrengst daarvan nog daadwerkelijk in 2015 te realiseren.

Verbonden partijen

Geen bijzonderheden.