Veiligheid

Financiën

bedragen * € 1.000

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Meldingen

Inhuur expertise

46 n

Vergoeding Ministerie

46 v

Meldingen

Inhuur expertise, vergoeding Ministerie
Om de kennis en expertise met betrekking tot radicalisering te vergroten huurt de gemeente (afdeling veiligheid) een externe deskundige in van oktober 2015 tot april 2016. Zijn kennis wordt overgedragen aan een interne medewerker. De kosten van de externe deskundige zijn € 46.000 en worden vergoed door het ministerie van Veiligheid en Justitie. De externe neemt deel aan de casustafel radicalisering in het veiligheidshuis en helpt de partners om signalen beter te kunnen duiden.

Budgetoverheveling

Geen bijzonderheden.

Winstwaarschuwingen

Geen bijzonderheden.

Verbonden partijen

Geen bijzonderheden.