Wonen

Financiën

bedragen * € 1.000

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Meldingen

Lagere rente startersleningen
Lagere onttrekking uit de voorziening

219 v
219 n

Meldingen

Lagere rente starterslening, onttrekking voorziening
Er is via de Stichting Volkshuisvesting Nederland een lager bedrag aan startersleningen (tegen een lagere rente) uitgegeven, omdat het rijk sinds 1 januari 2013 de helft meebetaalt aan startersleningen.  vanwege de rijksbijdrage. Dit leidt tot een nadeel van € 0,2 mln. binnen het programma Bestuur en Middelen (zie toelichting aldaar). Voor het programma Wonen leidt dit tot lagere lasten en een lagere onttrekking uit de voorziening.

Budgetoverheveling

Geen bijzonderheden.

Winstwaarschuwingen

Geen bijzonderheden.

Verbonden partijen

Geen bijzonderheden.