Begrotingswijzigingen

Bij deze nota Slotwijzigingen stellen we aan de Raad voor een drietal begrotingswijzigingen vast te stellen.

Ten eerste zijn dat de meldingen (BW-01441): een volledig overzicht van alle meldingen is opgenomen bij de toelichting per programma (zie ‘Programma’s’).

Daarnaast stellen we zoals te doen gebruikelijk voor een aantal technische wijzigingen (BW-01442) vast te stellen. Bij deze wijzigingen gaat het enkel om aanpassingen ter uitvoering van eerder genomen besluiten, dan wel om noodzakelijke correcties in de begrotingsramingen zonder dat er een beleidsinhoudelijke keuze aan de orde is en - uiteraard - zonder budgettair effect. Een volledig overzicht  treft u hierna aan.

Tot slot stellen we begrotingsaanpassingen vanwege investeringskredieten voor (BW-01443). Deze zijn toegelicht  in de bijlage ‘Investeringen’ en zijn budgetneutraal. Een volledig overzicht treft u hierna aan.

Technische wijzigingen (BW-01442)

bedragen * € 1.000

Programma

Lasten/baten

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Bijdrage voor Einsteinstraat

Openbare ruimte

Lasten

250

Baten

-250

TW Bijdrage voor Einsteinstraat

0

Bijdrage voor verkeer MOB-OR

Mobiliteit

Lasten

-89

-89

-89

-89

Openbare ruimte

Lasten

67

89

89

89

89

Baten

-67

TW Bijdrage voor verkeer MOB-OR

0

0

0

0

0

Bijdrage Kerkstraat subsidie MOB-OR

Openbare ruimte

Lasten

120

Baten

-120

TW Bijdrage Kerkstraat subsidie MOB-OR

0

0

0

0

0

Bijdrage St Jacobslaan MOB-OR

Mobiliteit

Lasten

Openbare ruimte

Lasten

157

Baten

-157

TW Bijdrage St Jacobslaan MOB-OR

0

0

0

0

0

Bijdrage Willemskwartier MOB-OR

Mobiliteit

Lasten

Openbare ruimte

Lasten

20

Baten

-20

TW Bijdrage Willemskwartier MOB-OR

0

0

0

0

0

Bijdrage Groen Geregeld Transvaalstraat

Duurzaamheid

Lasten

Openbare ruimte

Lasten

100

Baten

-100

TW Bijdrage Groen Geregeld Transvaalstraat

0

0

0

0

0

Overh.budget vergoeding reclamegelden

Bestuur en Middelen

Baten

50

50

50

50

50

Openbare ruimte

Baten

-50

-50

-50

-50

-50

TW Overh.budget vergoeding reclamegelden

0

0

0

0

0

Corr Eigen Bijddrage HHT

Zorg en Welzijn

Lasten

-332

Baten

332

TW Corr Eigen Bijddrage HHT

0

0

0

0

0

Regiobijdrage proj transitie flex schil ROB

Zorg en Welzijn

Lasten

89

Baten

-89

TW Regiobijdrage proj transitie flex schil ROB

0

0

0

0

0

Bijst. Eigen Bijdrage Beschermd wonen

Zorg en Welzijn

Lasten

-400

-400

-400

-400

-400

Baten

400

400

400

400

400

TW Bijst. Eigen Bijdrage Beschermd wonen

0

0

0

0

0

Verlaging regiobijdrage MO/OGGZ/VB

Zorg en Welzijn

Lasten

-17

Baten

17

TW Verlaging regiobiojdrage MO/OGGZ/VB

0

0

0

0

0

E-scooters

Duurzaamheid

Lasten

112

Baten

-112

TW E-scooters

0

0

0

0

0

SSV&ISVG

Duurzaamheid

Lasten

-175

135

40

Baten

175

-135

-40

TW SSV&ISVG

0

0

0

0

0

Groene Oever

Duurzaamheid

Lasten

-58

Baten

58

TW Groene Oever

0

0

0

0

0

CLINSH 

Duurzaamheid

Lasten

-300

-300

Baten

300

300

TW CLINSH 

0

0

0

0

0

Iso-subsidie 

Duurzaamheid

Lasten

119

Baten

-119

TW Iso-subsidie 

0

0

0

0

0

Regio-archeoloog

Citymarketing, cultuur en cultuurhistorie

Lasten

15

Baten

-15

TW Regio-archeoloog

0

0

0

0

0

Monumentensubsidie

Citymarketing, cultuur en cultuurhistorie

Lasten

141

Baten

-141

TW Monumentensubsidie

0

0

0

0

0

Subsidie KAR VRI's

Mobiliteit

Lasten

270

Baten

-270

TW Subsidie KAR VRI's

0

0

0

0

0

Subsidie EIF kwetsbare migranten jeugd

Zorg en Welzijn

Lasten

-200

Baten

200

TW Subsidie EIF kwetsbare migranten keugd

0

0

0

0

0

Verschuiving budget Giro

Bestuur en Middelen

-300

Citymarketing, cultuur en cultuurhistorie

300

Investeringen (BW-01443)

Omschrijving

Programma

Lasten/Baten

2015

2016

2017

2018

2019

SW2015 - Inzet bijdrage Provincie

Mobiliteit

Lasten

6.780

Baten

-6.780

TW SW2015 - Inzet biijdrage Provincie

0

0

0

0

0

SW2015 - Bijdrage Lingewaard

Mobiliteit

Lasten

50

Baten

-50

TW SW2015 - Bijdrage Lingewaard

0

0

0

0

0

SW2015 - Bijdrage Provincie

Mobiliteit

Lasten

60

Baten

-60