Duurzaamheid

 Soort Krediet 
x €. 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2019

1. Specifiek

Valkhofpark/Hunnerpark

1.375

-350

0

0

1.725

Goffertpark

305

277

33

0

-4

De Bastei

500

0

0

614

1.114

Nijmegen-West Groene Buffer

1.000

1.000

Vergroening Stedelijk Gebied

0

-70

237

1.098

931

2. Bulk

Woonomgevingsverbeteringen

370

0

16

0

354

Krediet Valkhofpark/Hunnerpark
Ten opzichte van de eerdere rapportage bij de Voorjaarsnota 2015 geen wijziging. Het krediet is bedoeld voor renovatie van het Valkhofpark. De voortgang is afhankelijk van besluitvorming en eventuele bouw van de Donjon en De Bastei (Stratemakerstoren). Het budget wordt besteed aan het opknappen van het Valkhofpark. De bouw van De Bastei vindt plaats in 2015 en 2016. De Donjon bevindt zich in de ontwerpfase. Status investering: ontwerpfase.

Krediet Goffertpark
Project is afgerond.

Krediet De Bastei
Ten opzichte van de eerdere rapportage bij de Voorjaarsnota 2015 geen wijziging. In 2015 is in het investeringsoverzicht  aan het bestaande krediet van € 5,0 ton aanvullend € 6,14 ton toegevoegd. Dit betreft een overheveling van het krediet Lindenberghaven, dat voor een gelijk bedrag aan EFRO-subsidie ontvangt.

Krediet Nijmegen-West Groene Buffer:
Ten opzichte van de eerdere rapportage bij de Voorjaarsnota 2015 geen wijziging. De raad heeft, bij motie van 5 september 2012, besloten om € 1 mln. te reserveren vanuit de exploitatie van de Stadsbrug in een “Groenfonds” om maatregelen te nemen betreffende de luchtkwaliteit en geluid na oplevering van de Energieweg en de stadsbrug de Oversteek. Is er geen overlast, dan wordt het bedrag bestemd voor meer groen in Nijmegen-West. Uiterlijk 2018 zal dan een plan worden opgesteld.

Krediet Vergroening Stedelijk Gebied
We verwachten in 2015 € 6,0 ton te besteden aan park Spechtstraat, hoewel vertraging in verband met participatie en planvorming inmiddels niet uit te sluiten is. Het restant besteden we aan overige groene projecten in 2016 en 2017.

Krediet Woonomgevingverbeteringen
Beoogde projecten in 2015: € 225.000-Realisatie deel Park West op locatie Noviokas, € 50.000-Vervolg Groen aanpakplan Lindenholt, € 100.000-Bijdrage Nachtegaalplein.