Grondbeleid

 Soort Krediet
x €. 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2019

1. Specifiek

Vasim

2.700

0

0

0

2.700

Het terrein rond het Vasim gebouw en onder De Oversteek (20 september plein) zal worden (her)ingericht. Het terrein rond de Vasim maakt onderdeel uit van de westelijke entree van onze stad. De ontwikkeling van het “Vrijheidskwartier” is in 2014 gestart en zal met de toevoeging van het zogenaamde CP Kelco terrein in 2015 verder ter hand worden genomen.

Huidige verwachting: einddatum 2017.
Status investering: realisatiefase