Openbare ruimte

 Soort Krediet
x €. 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2019

1. Specifiek

Mini Containers

1.464

0

1.440

0

24

3. Eigen dekking

Groot-en vervangingsonderhoud

5.613

0

579

37

5.071

Stelselverbetering

792

0

417

0

375

Rioolinvesteringen Waalsprong

2.895

0

0

0

2.895

Mini-Containers.
De verwachting is dat het krediet volledig wordt besteed in 2015.
De mini-containers worden als totaalbestelling geplaatst en vervolgens fasegewijs per wijk uitgerold.

Rioolinvesteringen Waalsprong
De financiering van uitbreidingsinvesteringen van de riolering in de Waalsprong. Dit betreft uitbreidingsinvesteringen van de riolering in de Waalsprong. Het investeringsbudget zal niet volledig in 2015 worden benut; het overige deel wordt doorgeschoven naar 2016. Ze vallen binnen het gesloten systeem van het GRP.

Groot- en vervangingsonderhoud/Stelselverbetering
Dit zijn de vervangingsinvesteringen in het bestaande rioolstelsel. De investeringsruimte zal niet volledig in 2015 worden benut; het overige deel wordt doorgeschoven naar 2016. Ze vallen binnen het gesloten systeem van het GRP.