Zorg en Welzijn

 Soort Krediet
x €. 1.000 

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2019

1. Specifiek

Skaeve Huse

300

0

0

0

300

NUNN Renovatie

100

0

0

0

100

Jongerencentrum Nijm.Noord

400

1

20

0

379

Skaeve Huse
In het Stedelijk Kompas heeft de Raad op 19 november 2008 besloten om in Nijmegen 15 zogenaamde Skaeve Huse te realiseren. Dit zijn woningen voor mensen die al lang dakloos zijn en niet inpasbaar zijn in een gewone woning of de voorzieningen voor opvang en wonen die we in Nijmegen hebben. De locatie aan de Stadbroekseweg is na onderzoek als meest geschikt uit de bus gekomen. Aan de Stadbroekseweg zullen de eerste 8 zorgwoningen en een beheerderswoning worden gerealiseerd. Voor de andere 7 units wordt naar een locatie in Nijmegen Noord gezocht. De gemeente, de woningcorporaties WoonGenoot en De Gemeenschap en de zorginstellingen RIBW en Iriszorg leveren een bijdrage aan de realisatie van de Zorgwoningen aan de Stadbroekseweg.

Het vrijgegeven krediet van € 300.000 wordt ingezet voor het bouw- en woonrijpmaken van de locatie aan de Stadbroekseweg met bijkomende plankosten. Hiermee wordt gestart na de uitspraak van de Raad van State in de lopende beroepsprocedure over het bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg - 8 (Skaeve Huse, Stadbroekseweg). De uitspraak van de Raad van State wordt verwacht in de loop van 2015. De investering loopt door in 2015 en 2016.

NUNN Renovatie
Deze investering betreft een verbouwing aan een door de gemeente gehuurd pand. Conform de huurovereenkomst dienen wij als huurder mee te betalen aan de renovatie. Ultimo 2015 neemt ons college een besluit over het door de Raad beschikbaar gestelde krediet. De investering loopt door in 2016.

Jongerencentrum Nijmegen Noord
Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer jongeren. Hierdoor is er behoefte aan een jongerenaccommodatie in zowel Oosterhout als Lent. Op basis van input en wensen van wijkbewoners en jongeren in Nijmegen-Noord wordt in Oosterhout de huidige jongerenaccommodatie in ‘De Klif’ uitgebreid en wordt in Lent in voorzieningenhart ‘De Ster’ een jongerenaccommodatie gerealiseerd. De investering loopt door in 2016.