Overzicht

 Soort Krediet
x €. 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2019

2. Bulk

Bedrijfsinvesteringen

3.707

0

1.435

0

2.272

Bedrijfsinvesteringen zijn middelen waarmee de organisatie haar taken kan uitvoeren. Voor het huidige jaar worden de middelen besteed aan het huisvestingsconcept, bedrijfsbussen, automatisering en infrastructuur en aanpassingen in wijkcentra en Triavium.