Voorstel

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

 16 december 2015 /  161/2015

Fatale termijn: besluitvorming vóór:

31 december 2015
 

Onderwerp

Slotwijzigingen 2015

Programma / Programmanummer

Bestuur & Middelen / 1042

Portefeuillehouder

H. Tiemens

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.

Samenvatting

Voor u ligt de nota Slotwijzigingen 2015. Met deze bestuursrapportage willen wij u informeren over de uitvoering van de Stadsbegroting 2015. Kern van de nota is het melden van financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de begroting zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers.
 

Voorstel om te besluiten

  1. De nota Slotwijzigingen 2015 vast te stellen;
  2. Vaststellen van de in het voorstel vermelde budgetoverhevelingen;
  3. Begrotingswijziging BW-01441 (meldingen Slotwijzigingen 2015), BW-01443 (investeringen) en BW-01442 (Technische Wijzigingen) vast te stellen.