Bezuinigingen

Het programma 2015 omvat een groot aantal opgaven, voor een totaal bedrag van € 1542 mln. Bij de Zomernota hebben we hiervan ongeveer € 3 mln. gereed gemeld. Bij deze Slotwijzigingen kunnen we weer een aantal gereedmeldingen daar aan toevoegen. Het totaal voor 2015 gereed gemelde bedrag komt daarmee op € 8,7 mln. Dit betekent dat nog € 6,7 mln. resteert. De invulling daarvan ligt op koers en zal dit jaar nog plaatsvinden. Het betreft hier voornamelijk voorstellen welke gepaard gaan met formatiereductie, of nog een administratieve verwerkingsslag vragen. Het merendeel van de bezuinigingen is structureel ingevuld. Daarmee voldoen we aan het uitgangspunt om het bezuinigingsprogramma volledig uit te voeren en geen verliezen te laten ontstaan.